Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú - An Khánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú - An Khánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Có 444 bất động sản.

Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú - An Khánh

2br The Estella Height ( New Estella), price 1500$ - thaodienreal.com
2 bedroom The Estella Height ( New Estella) for rent, 105sqm, 1500usd/month included management fee - code: ETL-08809Address: An Phu, district 2Please call me: 0917.934.218 - 0917.658.008Support@thaodienreal.com...
3-bedroom The Ascent in Thao Dien, price 1250$ - thaodienreal.com
3-bedroom The Ascent in Thao Dien for rent by Thaodienreal.comAddress: 58 Quoc Huong, district 2- Size: 90sqm- Mid floor- Grey design- Price : 1250usd/month exclude management feeAvailable for rent nowCall: Thaodienreal.com 0917.9...
Perfect 2br apartment at The Ascent, view swingming pool, price 800$ - thaodienreal.com
Price: 800 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07044Floors: 15Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 4...
3br apartment in the new project is The Ascent, price 1200$ - thaodienreal.com
Price: 1200 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07045Floors: 15Area: 112 m2Bedroom: 3Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address:...
2br, basic furniture, new completed project in The Ascent, price 700$ - thaodienreal.com
Price: 700 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-24603Floors: 25Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: UnfurnishedTime to CBD: 20Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44 , ...
The Ascent, 2br apartment, designed prominently, price 850$ - thaodienreal.com
Price: 850 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07050Floors: 10Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 4...
2br apartment, for rent in The Ascent, price 850$ - thaodienreal.com
Price: 850 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07051Floors: 9Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44...
The Ascent for rent, fully furnished, 2br, price 950$ - thaodienreal.com
Price: 950 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07053Floors: 14Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 4...
2 bedroom apartment, fully furnished,The Ascent, price 850$ - thaodienreal.com
Price: 850 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07052Floors: 5Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44...
2br apartment for rent in The Ascent, price 1050$ - thaodienreal.com
Price: 1050 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-24607Floors: 20Area: 67 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 20Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: ...
The Ascent Thao Dien for rent apartment, 2br 900$ - thaodienreal.com
Price: 900 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-24608Floors: 20Area: 67 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 20Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 4...
Beautiful The Ascent apartment, 2br 900$ - thaodienreal.com
Price: 900 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07064Floors: 0Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44...
2br apartment, for rent in The Ascent, District 2 950$ -thaodienreal.com
Price: 950 USD/MonthStatus: AvailableCode: ACT-001AFloors: 0Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44 ...
2br apartment, simple pool view in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com
Price: 950 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07067Floors: 0Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44...
2 bedroom apartment, European style in The Ascent, 950$ - thaodienreal.com
Price: 950 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07068Floors: 0Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44...
2 bedroom apartment in The Ascent Thao Dien, 900$ - thaodienreal.com
Price: 900 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07073Floors: 0Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44...
Two bedroom apartment for rent in The Ascent, 800$ - thaodienreal.com
Price: 800 USD/MonthStatus: UnavailableCode: TAC-07069Floors: 0Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: ...
The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com
Price: 900 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-08004Floors: 19Area: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 4...
2 bedroom apartment in The Ascent Thao Dien, 850$ - thaodienreal.com
Price: 850 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-08039Floors: 0Area: 69 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44...
The Ascent Thao Dien for rent, 2br 900$ - thaodienreal.com
Price: 900 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-08041Floors: 0Area: 99 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 10Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2· Address: 44...
3br apartment in The Ascent, 1100$ - thaodienreal.com
Price: 1100 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-07070Floors: 0Area: 112 m2Bedroom: 3Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2 · Address:...
The Ascent Thao Dien for rent, 2br 750$ - thaodienreal.com
Price: 750 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-24616Floors: 7Area: 69 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: UnfurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2 · Address: 44 , ...
Apartment for rent in The Ascent, 2br, price 800$ - thaodienreal.com
Price: 800 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-24617Floors: 20Area: 69 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2Simple 2 bed...
The Ascent Thao Dien for rent, 3br, price 1400$ - thaodienreal.com
Price: 1400 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-08231Floors: high floorArea: 90 m2Bedroom: 3Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 10Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2 Th...
2 large bedroom unit in The Ascent for rent, price 1600$ - thaodienreal.com
Price: 1600 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-08459Floors: high floorArea: 90 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 22 l...
The Ascent apartment for rent, 2br price 850$ - thaodienreal.com
Price: 850 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-08468Floors: high floorArea: 70 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2The ...
Ascent Thao Dien Apartment for rent, 3br, price 1250$ - thaodienreal.com
Price: 1250 USD/MonthStatus: UnavailableCode: TAC-08020Floors: 0Area: 99 m2Bedroom: 3Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 10Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 2 The Ascen...
Ascent apartment, 3br, price 1250$ - thaodienreal.com
Price: 1250 USD/MonthStatus: AvailableCode: TAC-08478Floors: high floorArea: 100 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment for rent in The AscentLocation: Apartment for rent in district 23 ...
3 bedroom for rent in Masteri, price 1150$ - thaodienreal.com
...
2 bedroom for rent in Sala, price 1150 - thaodienreal.com
...
Tìm kiếm nhà đất
Lên đầu trang