Sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền? – thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Sang tên sổ đỏ tiếng Anh là gì? Sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền? Quy định pháp luật về sang tên sổ đỏ?

Bạn đang xem: thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu

Sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Sang tên sổ đỏ tiếng Anh là gì? Sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền? Quy định pháp luật về sang tên sổ đỏ?

“Sang tên sổ đỏ” hoạt động cần thực hiện trong nghĩa vụ của người chuyển nhượng, tặng cho đất, tài sản nối liền với đất. Đây là cách gọi dân dã mà mọi người thường sử dụng trong cách hiểu thông thường. Từ đó có thể trao đổi và trao đổi với nhau các giao dịch pháp lý hoặc các thủ tục hành chính. Trong số đó, bản chất được nghe đến của hoạt động này là chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản nối liền với đất. Công việc được thực hiện đảm bảo cho quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên nếu muốn phát sinh hiệu lực chuyển nhượng.

Căn cứ pháp lý: 

– Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định về một số loại phí, lệ phí trong hoạt động công chứng, chứng thực.

– Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về lệ phí trước bạ.

– Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị tăng trưởng và thuế thu nhập cá nhân so với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

 

Sang tên sổ đỏ được thực hiện trong nhu cầu của người tiêu dùng đất hợp pháp. Họ muốn chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản nối liền với đất. Khi đó, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan phải đăng ký biến động theo quy định pháp luật. Thông qua các hồ sơ, thủ tục và trình tự làm việc của đơn vị có thẩm quyền. Độc giả có thể tham khảo điểm α khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 và các quy định liên quan.

1. Sang tên sổ đỏ mất bao lâu?

Thời gian sang tên sổ đỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung điểm α, khoản 4 Điều 95, Luật Đất đai 2013:

“4. Đăng ký biến động được thực hiện so với trường hợp đã được cấp Giấy chứng thực hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

Xem thêm: Thời hạn thực hiện thủ tục vừa tách thửa vừa sang tên sổ đỏ

α) Người tiêu dùng đất, chủ sở hữu tài sản nối liền với đất thực hiện các quyền chuyển hóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản nối liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản nối liền với đất;…”

Cùng với đó, tại khoản 6 Điều này quy định:

“Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

Xem Thêm  Thời gian sang tên sổ đỏ tối đa? Cách xử lý khi bị chậm sang tên sổ đỏ? - làm thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian đơn vị Nhà nước thực hiện thủ tục đăng ký khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản nối liền với đất không quá 10 ngày, kể từ ngày thu được hồ sơ hợp lệ. Các quy định trong nghị định làm rõ cho trường hợp đăng ký biến động. Khi đó, các đơn vị nhà nước có trách nhiệm thực hiện khắc phục thủ tục theo yêu cầu.

Lưu ý:

– Thời gian 10 ngày trên được xác nhận như sau:

+ Không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

+ Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người tiêu dùng đất.

Xem thêm: Thủ tục sang tên nhà đất, mua bán tài sản sau khoảng thời gian ly hôn

+ Không tính thời gian xem xét xử lý so với trường hợp sử dụng đất có vi phi pháp luật, thời gian trưng cầu thẩm định.

Thời gian này chỉ được đảm bảo thực hiện trong thủ tục khắc phục chuyển nhượng, tặng cho đất.

– So với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian tối đa không quá 20 ngày. Để đảm bảo trong tiếp nhận, xử lý và đảm bảo các nhu cầu chuyển nhượng cho người dân.

2. Sang tên sổ đỏ tiếng Anh là gì?

Sang tên sổ đỏ tiếng Anh là Change the name of the red book.

3. Sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền?

Trên thực tiễn, để thực hiện thủ tục sang tên cần đảm bảo các nghĩa vụ bắt buộc sau:

3.1. Ngân sách công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch:

Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 thì hợp đồng/văn bản chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng, hoặc chứng thực theo quy định. Từ đó mới xác nhận hiệu lực của hợp đồng và giá trị thừa nhận theo pháp luật. Các bên liên quan sẽ chịu ràng buộc cũng như được nhà nước bảo vệ quyền và lợi nhuận hợp pháp.

Trong trường hợp thực hiện sang tên sổ đỏ mà giấy tờ chưa được công chứng hoặc chứng thực theo quy định thì hồ sơ sẽ bị coi là không hợp lệ. Do đó đây là nghĩa vụ cũng như đảm bảo trong quyền lợi được tiếp cận, bảo vệ của các bên.

Căn cứ theo khoản 2 mục ɓ Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất được tính theo bảng giá như sau:

Xem thêm: Sang tên sổ đỏ bao nhiêu tiền? Phí sang tên bên nào phải chịu?

Mức thu phí so với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản:

TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số vốn thuê)

Mức thu

1 Dưới 50 triệu đồng 40 nghìn 2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80 nghìn 3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch 4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng 5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng 6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng 7 Từ trên 10 tỷ đồng 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

Xem Thêm  Trình tự thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất thổ cư mới nhất - thủ tục mua thêm đất thổ cư

Như vậy, tùy thuộc vào giá trị nhà đất, giá trị tài sản được định giá trong hợp đồng. Khi đó sẽ có căn cứ xác nhận phí công chứng thực tiễn.

3.2. Lệ phí trước bạ:

Theo quy định, đất đai thuộc đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ với mức thuế suất là 0,5%. Đây là ngân sách phải đóng cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền ở địa phương để làm thủ tục chuyển nhượng. Theo đó, tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ sẽ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với đơn vị nhà nước có thẩm quyền. Cũng có quy định rõ ràng để xác nhận trách nhiệm của cá nhân theo quy định.

Như vậy muốn sang tên sổ đỏ phải chịu lệ phí trước bạ. Đây là nghĩa vụ để các đơn vị nhà nước tiến hành các thủ tục, khắc phục công việc chuyên môn liên quan. Phương pháp tính lệ phí trước bạ so với đất là giá đất được UBND tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương quy định. Đây là cách xác nhận thực tiễn gắn với việc ứng dụng trong phạm vi địa phận tỉnh.

Tuy nhiên nếu giá đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do UBND tỉnh, Tp trực thuộc trung ương công bố thì giá tính lệ phí trước bạ so với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Điều đó đảm bảo xác nhận lệ phí gắn với giá trị thực tiễn của tài sản chuyển nhượng. Qua đó xác nhận được mức thu tương ứng tỷ lệ với giá trị đất, tài sản nối liền với đất.

Phương pháp tính lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ căn cứ Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP lệ phí trước bạ được tính như sau:

“Điều 8. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất: Mức thu là 0,5%.”

Đây là mức quy định so với nhà, đất. Trong lúc nội dung điều luật này cũng xác nhận mức thu so với các tài sản chuyển nhượng khác. Như vậy, để xác nhận được lệ phí trước bạ, cần xác nhận chuẩn xác giá trị của nhà, đất là đối tượng chuyển nhượng.

3.3. Thuế thu nhập cá nhân: 

Trong trường hợp có phát sinh thu nhập, khi thực hiện giao dịch về đất đai thì sẽ phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện đảm bảo trong thu nhập thu được trong hoạt động chuyển nhượng nhà đất. Như vậy, phải xem xét trong mục đích mua, bán hay các mục đích rõ ràng của các bên tham gia chuyển nhượng. Từ đó mới xác nhận có thu nhập cá nhân trong từng trường hợp.

Xem Thêm  Thủ tục mua bán Nhà đất Bình Dương như thế nào?

Một số trường hợp người có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân như chuyển nhượng đất được thực hiện giữa vợ và chồng, cha mẹ với các con,… Được xác nhận trong mối quan hệ hôn phối gia đình đặc trưng, cũng như tặng cho tài sản giữa các đối tượng này.

+ Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Xem thêm: Thủ tục sang tên sổ đỏ khi được tặng cho quyền sử dụng đất

Tức là xác nhận trong điều kiện, nhu cầu chuyển nhượng thông thường. Có bên mua và bên bán trong quan hệ hợp đồng. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 2% giá trị chuyển nhượng (theo điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng Ҳ Thuế suất 2%

Thông thường các trách nhiệm nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đóng phí nói chung được các bên trao đổi thực hiện. Thành ra trong thực tiễn, các bên thường trao đổi bên mua thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ. Tuy nhiên nếu không có trao đổi, bên bán sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Bởi vì họ thu được tiền sau hoạt động chuyển nhượng đóng vai trò là thu nhập tìm kiếm được.

+ Trong trường hợp đất được tặng cho, thừa kế:

Trong trường hợp này, thuế thu nhập cá nhân được tính Theo luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 22 Khoản 12 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP thì:

Thuế suất từ thừa kế quà tặng là 10% trên thu nhập tính thuế. Như vậy:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế Ҳ 10%

Phần thu nhập tính thuế được xác nhận theo các giấy tờ minh chứng thu nhập, sau khoảng thời gian đã được giảm trừ (nếu có). Thành ra xác nhận mục đích chuyển nhượng, tặng cho trong hợp đồng rất trọng yếu. Đặc biệt cần xác minh chuẩn xác, sáng tỏ các mục đích này trước khi các đơn vị có thẩm quyền làm thủ tục chuyển nhượng.

Xem thêm: Sang tên sổ đỏ thì phải làm những thủ tục gì?

3.4. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất:

Đối tượng nộp loại phí này là các đối tượng đăng ký nộp hồ sơ cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định. Tức là dựa trên nhu cầu, không mang tính bắt buộc khi chuyển nhượng.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất chỉ ứng dụng so với trường hợp đơn vị có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất. Khi đó, công việc thực hiện thẩm định chuyên môn của đơn vị nhà nước thực hiện có phí. Và người có nhu cầu thẩm định phải thanh toán các ngân sách theo quy định pháp luật.

 

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ tục nhà đất